Chính Sách Đại Lý


 1. Chiết khấu mua hàng định kỳ:

 •   Dựa theo doanh số mua hàng hàng quý, Quý đại lý sẽ được tham gia chương trình chiết khấu trên doanh số mua hàng dành riêng cho đại lý và hưởng giá chiết khấu ưu đãi nhất.
 .   Chính sách chiết khấu này độc lập và được tiến hành song song với các chương trình hỗ trợ hoặc thúc đẩy kinh doanh khác.
2. Chính sách giá:
 •   Căn cứ vào kết quả mua hàng và các cam kết hợp tác khác, Quý đại lý sẽ được hưởng chính sách giá dành cho cấp đại lý tương ứng.
 •    Chính sách giá được xây dựng để đảm bảo tính cạnh tranh và lợi nhuận tối đa cho Quý đại lý trên thị trường.
3. Hợp đồng nguyên tắc và công nợ:
- Hợp đồng nguyên tắc: Sau khi hai bên ký HĐNT, Quý đại lý sẽ được đưa vào danh sách ưu đãi của Đại Đoàn Gia , được hưởng các chính sách dành cho đại lý của Đại Đoàn Gia.
- Trên cở sở kết quả hợp tác và lịch sử thanh toán, Quý đại lý sẽ được hưởng các mức ưu đãi tốt hơn về chính sách tín dụng, công nợ. 


MỜI BẠN BÌNH LUẬN HOẶC ĐẶT CÂU HỎI VỀ CHỦ ĐỀ NÀY
CÁC TIN KHÁC:
Quy Định Đổi Hàng
Thư mời hợp tác
Giới thiệu Đại Đoàn Gia Mobile